Stig Døssing

Stig Døssing

Klovborg 


Telefonnummer:

25 64 64 60


E-mail:

sd@sdossing.dk


Alder:

57 år


Facebook: 

https://www.facebook.com/StigFraKlovborg


Jeg har været gift med Susanne i 29 år. Jeg er direktør / selvstændig i SDossing Reuse ApS og SD Have og Park service.

Køb og salg af brugt IT udstyr, Haveservice / sprøjtning / mulvarpebekæmpelse. Store stege og helstegt gris oa. over bål. Sushi Kurser og private og firmaevents.


VI KAN GODT SELV finde ud af det ude på skolerne, intuitioner, plejehjem, lokalrådene, private tilbud og jeg tror derfor også på det forpligtende nærdemokrati uden politisk formynderi. Som eksempel bør forskelligheden blandt folkeskolerne hyldes og ikke undertrykkes,

- men indenfor en ramme der muliggør et problemløst skoleskifte.

- Så vil familierne automatisk søge hen til det offentlige eller private tilbud der passer DEM bedst.

Når f.eks. lokalråd tages med på råd og er beslutningsdygtige, sikre det lokal forankring og støtte til beslutningen. 


UDDANNELSE AF DAGPLEJERE i kommunen. Når vi skatteydere betaler skattekroner for at fag-efteruddanne f.eks. offentligt ansatte dagplejere, så gør vi det hverken for kommunens eller de ansattes skyld. Vi gør det for børnenes skyld!. Vi betaler alle for det – både os der ikke bruger dagpleje og de, der af en eller anden grund har fravalgt det offentlige tilbud og valgt en privat løsning. Derfor må vi have de private dagplejere omfattet af den løbende efteruddannelse. Samme gælder friskolers, efterskolers og andre private skolers brug af offentligt lønnede pædagogiske, eller sprog/tale konsulenter. Det vil understøtte borgernes frie valg, at nogen forældre ikke skal betale dobbelt for disse skattefinansierede ydelser. HUSK – vi gør det for børnenes skyld.


LOKAL UDVIKLING I KLOVBORG og Nørre Snede. Hvad er der sket for vores syd-østlige hjørne af kommunen de seneste 12 år eller mere? Over de sidste 4 år, har kommunen opstillet et skilt med grunde til salg – men det er en privat entreprenør der har købte det hele og vil bygge huse derpå. I og udenfor byen er der ”øjebæ” der er både farlige, usunde og skæmmer vores by. Der mangler voldsomt en trafiksikkerhedsplan. VI TRÆNGER til et løft. Jeg syntes det er meget fint der investeres i vores to centerbyer Ikast og Brande, - men over de næste 4 års budgetter, må fokus altså rettes mod bo og bymiljøet i de små landsbysamfund. Den naturlige vækst i bosætning skal ske ude hos os. Ikke i Ikast og Brande. Men det kræver et politisk fokus der ikke har eksisteret her i mange år. Det skal ændres nu.