Helle Mathiasen

Helle Mathiasen

Ejstrupholm


Telefonnummer:

28 70 26 62 


E-mail:

hemat@ikast-brande.dk


Stilling:

Receptionist hos KMC Brande


Udvalgsposter:

Børne, kultur og fritids udvalget 


Arbejdsmarked, psykiatri og handicapudvalget


Bestyrelsesmedlem i remisen Brandes fond


Studierådet ved pædagoguddannelsen Ikast


Alder:

Født 1966

Mærkesager


Nytænkning i ældreplejen:
Små selvstyrende teams – borgeren i centrum - flexibilitet for medarbejderne – frit valg

 

Sunde fællesskaber:

Foreningslivet skal understøttes – kultur og fællesskaber på tværs og for alle – balance mellem at benytte og beskytte naturen.

 

Robuste børn:
Spændende læringsmiljøer giver muligheder - hurtig hjælp til børn som mistrives – gerne frikommune også på børneområdet