Laila Leerholm

Laila Leerholm

Ikast


Telefonnummer:

26 24 19 77


E-mail:

lailaleerholm@gmail.com


Alder:

44 år


Facebook: 

https://www.facebook.com/L.leerholm


Instagram: https://www.instagram.com/laleerholm/


Mor til William 16 år, Zenia 11 år og Carl 8 år. 


Uddannet jurist, konfliktmægler og coach. Arbejder som selvstændig konsulent inden for konfliktløsning – og håndtering, samarbejdsproblematikker, teamudvikling og underviser på desuden på efteruddannelser i bl.a. konflikthåndtering og HR-emner.


Medlem af skolebestyrelsen på Ikast Østre Skole, hvor jeg har siddet gennem en del år. Derudover går tiden med aktiv deltagelse i børnenes fritidsinteresser i hhv. Ikast FC U9 og Højris Rideklub. Og ellers bliver tiden bl.a. brugt i træningscenter og nu også snart med vinterbadning igen 😊


Jeg er et reflekteret menneske, der vægter dialog, ordentlighed og ansvarlighed højt. Jeg er samarbejdende, inddragende og nysgerrig og møder mennesker åbent og positivt der, hvor de er i livet.


Politisk:

Generelt er jeg optaget af, at det er mennesket der er i centrum for den politik der føres og at lokalpolitik sker i et involverende samarbejde med borgere, foreninger og virksomheder. Jeg er endvidere optaget af mest mulig kvalitet for pengene og mindre bureaukrati og mere velfærd.


Mærkesager:

Familielivet, skolelivet, børn og unge

Der skal være gode muligheder for familier til at få det pressede familieliv til at gå op og der skal være plads til både private og offentlige pasnings - og skoletilbud og pengene skal følge barnet. Et øget fokus på børn og unges mentale sundhed og hvilke tiltag, der kan tages for at højne den yderligere, sådan at vi kan forebygge fremfor at symptombehandle når det er gået helt skævt. I forhold til udsatte familier og børn skal vi sikre den rette hjælp på det rette tidspunkt og inddragelse af familien - og at det væsentligste bliver dialogen, tilliden og fagligheden og ikke dokumentationskrav og en tung administration. Vi skal undgå flere salamibesparelser, da det vil gå ud over kvaliteten hele tiden at skulle levere det samme for mindre.


Et værdigt seniorliv

Jeg står for, at værdighed også skal ses i et etisk perspektiv og at mennesker i den sidste del af deres liv skal mødes som hele mennesker, der har levet et langt liv. Vi skal have fokus på sociale aktiviteter, muligheden for seniorbofællesskaber og inddragelse i beslutninger, der vedrører de ældres hverdag. En afgørende forudsætning for et godt seniorliv er, at vi løser den udfordring, der er ift. mangel på arbejdskraft på området. Vi skal trække på erfaringer fra andre kommuner ift.,

hvordan vi kan løse udfordringen, både med at kunne tiltrække og fastholde arbejdskraften nu og på den lange bane.


Et aktivt kultur, fritids, forenings - og byliv

Ikast-Brande Kommune er vant til at ligge i toppen når det gælder erhvervsliv og vi kan rigtigt meget på det sportslige område. Det er godt at være en god erhvervskommune, da det skaber vækst og giver flere muligheder for en bedre velfærd økonomisk. Vi er også en kommune, der kan en masse på det sportslige område og det er fantastisk, hvad vi har opnået her. Jeg tror på, at vi med fordel kan opprioritere vores kulturliv og vores bymidter fordi det også har en stor værdi ift. at være en attraktiv kommune at bosætte sig i. Vi skal støtte op om foreningslivet, kulturinstitutioner mv. Det er tilbud vi skal understøtte og dyrke, da det giver indhold i vores hverdag og styrker vores sundhed og vores fællesskaber.