Ib Boye Lauritsen

Ib Boye Lauritsen


Telefonnummer:

40 30 22 34 (mobil)


E-mail:

iblau@ikast-brande.dk


Stilling:

Borgmester, Ikast-Brande Kommune


Udvalgsposter:

Økonomi- og Planudvalget (Formand)Baggrund:


Jeg er født i 1964 og har været gift med Annette Skou Lauritsen siden 1988, sammen har vi fire børn, Bjarne født i 1988, Kasper født i 1992, Vibeke født i 1995 og Anders født i 2001. Derud over har vi fem børnebørn.

Jeg blev valgt til kommunalbestyrelsen for den nye kommune Ikast-Brande i 2005. De første fire år var jeg med i to udvalg: Teknik- og Miljøudvalget (med Uffe Henneberg som formand) og Erhvervskontaktudvalget (med Preben Kristensen som formand).

I anden periode blev jeg valgt som formand for Teknik- og Miljøudvalget, en spændende opgave, som jeg befandt mig godt i.

I min tredje periode var jeg med i tre udvalg: Økonomi- og Planudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget. Derudover var jeg formand for to kommunale selskaber, Ikast–Brande Spildevand, som varetager alle opgaver med kloakering og spildevandshåndtering i kommunen, og for et fælleskommunalt selskab, tidligere Østdeponi, AFLD. Det har givet mig et godt netværk til andre kommuner og deres politikere.

 

Borgmester

Pr. 1. januar 2018 blev jeg borgmester for Ikast-Brande Kommune.

Kommunen har kontakt med alle dets borgere gennem hele livet; børnepasning, skole, uddannelse, arbejdslivet (specielt hvis man er på kant af arbejdsmarkedet), sygdom, hjælp i alderdommen, sport, kultur, natur, planlægning osv. Man kan godt have sine favoritområder, men det er vigtigt altid at huske bredden i kommunens arbejdsfelt, når man skal prioriter fordelingen af midler.

Jeg arbejder for at samle kommunen og skabe liv i hele kommunen.

 

Lidt om min baggrund:

Jeg blev uddannet landmand i 1985 fra Hammerum Landbrugsskole. I 1988 startede jeg en slagtekyllingeproduktion og i 1990 købte jeg den fædrene gård, samt en naboejendom, der tilsammen er på 75 ha i alt.

I takt med tiden er landbruget løbende blevet udviklet. I 2007 lavede jeg et produktionsselskab med to nabo-landmænd. Selskabet driver i dag godt 850 ha. De to ældste af børnene er uddannede agrarøkonomer og forestår i dag den daglige drift. En spændende virksomhed med hovedvægt på kartoffelproduktion. Mine to sønner og jeg ejer i fællesskab et landbrug ved Sunds, som er basen for lagring af kartofler.

I 1993 blev jeg valgt til bestyrelsen i Ikast-Bording Landboforening - som formand for regnskabsudvalget. Og var i den periode med til at fusionere landbrugsrådgivningen til det, der i dag hedder SAGRO. Jeg har siddet i V-bestyrelsen i Bording i 10 år og siddet i byrådet siden 2006.

IKAST-BRANDE VENSTRE COPYRIGHT 2017 - WEBMASTER web@venstreikastbrande.dk