Carl Jensen

Carl Jensen


Telefonnummer:

40 18 52 20 (mobil)


E-mail:

jcjen@ikast-brande.dk


Stilling:

Selvstændig


Udvalgsposter:

Teknik- og Miljøudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget

Ikast-Brande Spildevand

Boliggruppen IBK

Beredskabskommisionen for Brand & Redning MV

Baggrund:


Carl Jensen 58 år og indehaver af Blåhøj Vandfilter.

Jeg er bosat i den sydlige del af kommunen i Blåhøj.

Gift med Sus -  vi har sammen to voksne børn samt to børnebørn.

 

Jeg siddet i byrådet i 16 år, hvoraf de første 4 år var i Brande kommune.


Efter 16 år i byrådet kender jeg det politiske spil og ved hvilke tråde man kan trække på for at få indflydelse.

Det er vigtig at man kan samarbejde med hele byrådet for at opnå resultater som er til gavn for hele kommunen.

 

Efter mange år i byrådet ved jeg hvor vigtig det er at en by eller område har et byrådsmedlem repræsenteret, når der skal tages beslutninger i lokale sager og dem er der faktisk mange af.

Det at man kan sidde med ved bordet og er med til at behandle sagerne, gør at man har stor indflydelse på de beslutninger som skal tages.

 

Jeg vil fortsat arbejde for en rimelig fordeling af kommunens resurser også i den sydlige del af kommunen, samt at udviklingen ikke går uden om vore landsbyer og landdistrikter.

 

Jeg vil arbejde for at vi har nogle rammer som gør at alle borger i kommunen kan få den ydelse de har behov og krav på, lige fra vugge til grav.

 

Der skal findes logiske løsninger og i et sprog som alle kan forstå og ikke være embedsmandsstyret.

Siger hvad jeg mener – gør hvad jeg siger     

IKAST-BRANDE VENSTRE COPYRIGHT 2017 - WEBMASTER web@venstreikastbrande.dk